Utloppsvatten från akvakultur

Avskiljning av partiklar från odlingsvatten

Den största delen av de partikulära föroreningarna i vattnet från fiskodlingar kan avlägsnas. Hydrotechs vävda filtermedia tar bort minst 90 % av suspenderade ämnen, över 80 % av fosforn och cirka 80 % av BOD.

Här är fler fördelar:

  • Kräver mindre utrymme
  • Låg påverkan och belastning på miljön
  • Minskade energikostnader

 Läs mer här om Hydrotechs filter för akvakultur 

KONTAKT

Kontakta oss gärna om du har frågor om våra lösningar eller inte hittar den information du söker.

> Kontakta oss

ReFERenSER

Det finns över 11 000 Hydrotech-filter installerade runt om i världen.

Kontakta oss gärna för referenser relaterade till din verksamhet

> Kontakta oss

KONTAKT

Anders Nielsen

Aquaculture Sales Manager
+4640429996
[email protected]

Mads Winkler

Aquaculture Sales Manager
+4640429992
[email protected]

Angélica Escobar

Sales Executive Aquaculture, Chile
+56 9 39186954
[email protected]