Juridisk information

Läs nedanstående juridiska information noggrant innan du använder den här webbplatsen

Villkor

Denna webbplats www.hydrotech.se (webbplatsen) ägs och förvaltas av Veolia Water Technologies AB - Hydrotech (Hydrotech). Alla rättigheter förbehålls. Genom att komma åt och använda webbplatsen godkänner du villkoren som anges här.

 

Immateriella rättigheter

All information och komponenter som visas på webbplatsen, inklusive text, namn, produkt- och teknologiska beskrivningar, formler, fotografier, bilder eller annat material, utgör Hydrotechs (eller dess dotterbolag) hela och exklusiva egendom och, oavsett om det skyddas av patent, upphovsrätt, varumärken, servicemärken eller annan äganderätt. Obehörig användning av dem är strängt förbjudet.

Specifikt omfattas all teknik som visas på webbplatsen av patent som innehas av Hydrotech (eller dess dotterbolag) och alla varumärken, varumärken och logotyper som visas på webbplatsen, utgör registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör Hydrotech (eller dess dotterbolag). All icke licensierad användning eller reproduktion av patentskyddad teknik, varumärke, handelsnamn eller logotyp utgör ett intrång i immateriella rättigheter.

Dessutom är all obehörig reproduktion eller partiell reproduktion, användning i kommersiellt syfte av den allmänna layouten, logotyper, bilder, fotografier och fotograferingar som visas på webbplatsen strängt förbjudet och måste uttryckligen godkännas skriftligt i förväg av Hydrotech. En skriftlig begäran kan göras via kontaktformuläret.

 

Ansvar 

Webbplatsens innehåll publiceras endast i informationssyfte och utan några underförstådda eller uttryckta garantier. Hydrotech strävar efter att säkerställa att innehållet som publiceras på webbplatsen är korrekt och uppdaterad, korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning men varken Hydrotech eller något av dess dotterbolag ska under några omständigheter hållas ansvariga för direkta eller indirekta förluster eller skador som härrör från åtkomst till eller användningen av webbplatsen eller all information som finns i den.

 

Gällande lag

Webbplatsen, denna juridiska uttalande och allt innehåll och föremål relaterade till detta regleras av fransk lag.