Aquaculture

Recirkulerade akvakultursystem (RAS)

Tar bort partiklar i fiskodlingar effektivt

Fiskodling i recirkulerade vattensystem ökar inom akvakultur. I RAS behandlas det recirkulerade vattnet så att kvalitén återställs och för att minst 90% av intagsvattnet ska kunna återanvändas. 

Att ta bort oönskade partiklar är viktigt. Hydrotechs filter har en reningseffekt på över 90%.

Hydrotech har ett expertteam med biologer och processingenjörer som arbetar tillsammans med ditt team för att säkerställa optimal systemdesign. 
 

Viktiga steg i moderna recirkulerande system:

 • Avlägsna fasta partiklar
 • Avlägsna ammoniak och organiskt material
 • Syresättning
 • Avlägsna koldioxid
 • Desinfektion

Hydrotechs filter tar bort stora belastningar på biofiltret och fungerar som ett extra filtreringssteg som tar bort parasiter från det recirkulerade vattnet. Detta är en avgörande framgångsfaktor i många applikationer, exempelvis ålodlingar.
 

Fördelarna med våra filter:

 • ALPHAFLEX™ – patenterade högeffektiva filterpaneler 
 • Yteffektiv installation
 • Låg påverkan och belastning på miljön
 • Minskade energikostnader
 • Underlättar underhåll och övervakning 
 • Baserade på 30 års erfarenhet inom akvakultursektorn
Hydortech drumfilters

KONTAKT

Kontakta oss gärna om du har frågor om våra lösningar eller inte hittar den information du söker.

> Kontakta oss

ReferenSER

Det finns över 11 000 Hydrotech-filter installerade runt om i världen.

Kontakta oss gärna för referenser relaterade till din verksamhet.

> Kontakta oss

KONTAKT

Anders Nielsen

Aquaculture Sales Manager
+4640429996
[email protected]

Mads Winkler

Aquaculture Sales Manager
+4640429992
[email protected]

Angélica Escobar

Sales Executive Aquaculture, Chile
+56 9 39186954
[email protected]