Intagsvatten

Hydrotech skivfilter skaparen en barriär mot definierade partikelstorlekar.
Intake water

Filtrering av industriellt intagsvatten är bästa sättet att avlägsna fasta organiska och oorganiska ämnen.

Hydrotech skivfilter bygger en absolut barriär mot definierade partikelstorlekar. En perfekt lösning när intagsvattnet innehåller mikroorganismer som kan orsaka problem i processutrustningen.

 

Actiflo® Disc

Actiflo® Disc är en kompakt lösning som kombinerar Actiflo®- och Hydrotech filterteknologi för att avlägsna partiklar. Den hanterar såväl höga halter av suspenderat material (TSS) som fluktuerande TSS-belastningar på ett effektivt sätt.

Actiflo®-teknologin är en kompakt process som använder mikrosand som förstärkning av flockbildning. Mikrosanden ger en yta som förstärker flockning och fungerar som ballast för att ge en snabb sedimentering. Detta skapar stora, robusta partikelflockar i vattnet och fungerar perfekt tillsammans med Hydrotech-filter som tar bort partiklarna.

 

Fördelar

  • Hanterar filtrat TSS <5 mg/L även med höga TSS-belastningar (TSS-matning > 1000 mg/L)
  • Hanterar mycket fluktuerande TSS-belastningar
  • Kompakt, kombinerad installation


Direct-to-Disc

Direct-to-Disc är en process som liknar Actiflo® Disc-lösningen och använder koagulation och flockulering för att minska TSS-koncentrationen.

Kemisk förbehandling ger starka flockar som är tillräckligt stora för att separeras med Skivfiltret. Lösningen erbjuder låga kostnader för investeringar eftersom ingen uppströms sedimentation behövs.

 

Fördelar

  • Hanterar filtrat TSS <5 mg/L med en gräns på 100 mg TSS / L i fodret
  • Prisvärd investering
  • Kompakt, kombinerad installation
  • Flera framgångsrika installationer över hela världen 

KONTAKT

Kontakta oss gärna om du har frågor om våra lösningar eller inte hittar den information du söker.

> Kontakta oss

ReferenSER

Det finns över 12 000 Hydrotech-filter installerade runt om i världen.

Kontakta oss gärna för referenser relaterade till din verksamhet.

> Kontakta oss

Industri Kontakt

​​​​​​​Nans Liv Nielsen

 Industrial Sales Manager

Nans Liv Nielsen
Telefon: +46 (0)46 18 22 50
E-post: [email protected]