Primärfiltrering och CSO-behandling

Hydrotech ersätter konventionell försedimentering med kompakta filter, vilket ger 80 % minskning av fotavtrycket och minskade underhållskostnader jämfört med konventionella filter.
Primary Filtration and CSO treatment

Primärfiltrering

Hydrotech ersätter konventionell försedimentering med kompakta filter som kräver betydligt mindre yta samtidigt som underhållskostnaderna minskar avsevärt.

Våra filter är anpassade efter individuella behov hos varje avloppsreningsverk. Vi optimerar lösningen genom att välja rätt filterduköppning för varje kunds behov.

Primary filtration

Viktiga fördelar

  • 80 % mindre yta jämfört med konventionella försedimenteringsanläggingar
  • Kostnadseffektiv investering och drift
  • Flexibel produkt, lätt att anpassa efter specifika behov av vattenbehandling
  • Minimalt underhåll, robust och pålitlig design

Kombinerat avloppsvatten (CSO)

Minska belastningen vid avloppsvattenrening

När befolkningen – och antalet översvämningar – ökar påverkar det belastningen från dagvattnet. I norra Europa leds ofta regnvatten från byggnader, gator och parker in till det kommunala avloppsnätet. Det bidrar till hög hydraulisk belastning på avloppsrenings-anläggningarna.

Hydrotechs filter ger ett kompakt behandlingssteg (Combined Sewage Overflow) som sänker belastningen på anläggningen och förhindrar dyra kostnader orsakade av ökade mängder avloppsvatten.

 

Viktiga fördelar

  • Kostnadseffektiv, kompakt lösning
  • Bästa CSO-teknologin på minsta möjliga yta 
  • Minskad uppstartstid
  • Flexibel produkt, lätt att anpassa efter specifika behov inom vattenbehandling
  • Minimalt underhåll, robust och tillförlitlig design

Kontakta oss om du vill veta mer om våra lösningar för primärfiltrering i kommunala applikationer.

KONTAKT

Kontakta oss gärna om du har frågor om våra lösningar eller inte hittar den information du söker.

> Kontakta oss

ReferenSER

Det finns över 12 000 Hydrotech-filter installerade runt om i världen.
Kontakta oss gärna för referenser relaterade till din verksamhet.

> Kontakta oss

 

Kontakt Kommunalt

Philip Wassvik

Philip Wassvik

Deputy Sales Director & Municipal Sales Manager
Telefon: +4640429545
E-post: [email protected]