Fosforreduktion

Hydrotech filter reducerar fosforpartiklar och löst fosfor (via flockning/koagulering) i avloppsvatten. Vi kan garantera P-borttagning till under 0,1 mg TP/l.
Municipal - Phosphorus removal

Hydrotech har utvecklat en lösning för att minska fosfor (P) i avloppsvattnet på ett kostnadseffektivt sätt. Fosfor är ett av de ämnen som behöver avlägsnas innan det renade avloppsvattnet släpps ut.

Hydrotechs filter avskiljer både fosforpartiklar och löst fosfor (genom koagulering/ flockulering) från avloppsvatten. Vi kan garantera ett värde under 0,1 mg TP/l.

 

Viktiga fördelar

  • Kompakt lösning för att avlägsna fosfor (P)
  • Stabilt <0,1 mg TP/l i utloppet
  • Kostnadseffektivt jämfört med annan tillgänglig teknik
  • Mycket stabil lösning
  • Minimalt underhåll, robust och tillförlitlig design
  • Lösningar optimerade för varje kunds behov

KONTAKT

Kontakta oss gärna om du har frågor om våra lösningar eller inte hittar den information du söker.

> Kontakta oss

ReferenSER

Det finns över 12 000 Hydrotech-filter installerade runt om i världen.
Kontakta oss gärna för referenser relaterade till din verksamhet.

> Kontakta oss

 

Kontakt Kommunalt

Philip Wassvik

Philip Wassvik

Deputy Sales Director & Municipal Sales Manager
Telefon: +4640429545
E-post: [email protected]