Akvakultur

Kontroll av vattenkvalitén är nyckeln till en mer hållbar och lönsam fiskodling. Hydrotechs filter bidrar till att minska belastningen på våra naturresurser och möjliggör en säkrare livsmedelskedja.
Aquaculture

Effektiva filtreringslösningar för moderna fiskodlingar som prioriterar miljö och produktivitet

Hydrotechs filter är extremt flexibla och kan förses med filtermedia som har en duköppning på 10–2000 mikrometer (µm). De passar utmärkt för:

 • Recirkulerade akvakultursystem (Recirculating Aquaculture System, RAS)
 • Intagsvatten
 • Utloppsvatten
 • Filtrering av havslus ur vatten på brunnbåtar som transporterar levande fisk
 • Filtrering av alger
 • Aquaponik 
  (Aquaponik är matproduktionssystem som kombinerar konventionellt vattenbruk med hydroponik i en symbiotisk miljö.)

Använd Hydrotechs filter med vävd filtermedia för att avlägsna:

 • 80% av all BOD
 • 85% av all fosfor
 • 90% av fasta partiklar i vattnet

Detta minskar belastningen på naturen, förbättrar för djuren och ökar säkerheten i livsmedelskedjan. 

Att säkerställa vattenkvalitet är nyckeln till en mer hållbar akvakultur, vilket är avgörande när världens befolkning ökar.

Applikationer inom akvakultur

Hydrotech Nutri-pack™ för akvakultur

Hydrotech Nutri-pack™ erbjuder ett hållbart tillvägagångssätt för behandling av slam inom akvakultur.

Recirkulerade akvakultursystem (RAS)

Hydrotech filter fungerar som ett absolut filtreringssteg i recirkulerande akvakultursystem (RAS).

Kontakter Aquaculture

Mads Winkler

​​​​​​​Mads Winkler

Aquaculture Sales Manager
Telefon: +4640429992
E-post: [email protected]

William Conn

William Conn

Aquaculture Sales Manager
Telefon: +46761355376
E-post: [email protected]

Angélica Escobar

Angélica Escobar

Sales Executive Aquaculture, Chile
Telefon: +56 9 39186954
E-post: [email protected]