Drinking water

Dricksvatten

Minskar kostnaderna för vattenrening

Mikrosilteknik för intagsvatten anses vara bästa sättet att avlägsna organiska och oorganiska partiklar. Hydrotech har 30 års erfarenhet inom området.

Hydrotech-filtret skapar en absolut barriär mot definierade partikelstorlekar. Detta är en fördel när intagsvattnet innehåller mikroorganismer som kan orsaka problem i processutrustningen.

Metoden sänker SS-belastningen på vattenreningen nedströms, vilket minskar investeringskostnaderna för anläggningen.

Hydrotech erbjuder allt från små Trumfilter (10 l/s) till stora Skivfilter som hanterar upp till 1200 l/s per enhet.

Drinking water

Viktiga fördelar

  • Filtrerar bort organiska och oorganiska föroreningar
  • Fast filterbarriär som tar bort vissa alger och suspenderade fasta ämnen
  • Mycket hög hydraulisk kapacitet
  • Flexibel design
  • Mycket låg strömförbrukning

KONTAKT
Kontakta oss gärna om du har frågor om våra lösningar eller inte hittar den information du söker.

> Kontakta oss

ReferenSER

Det finns över 11 000 Hydrotech-filter installerade runt om i världen.

Kontakta oss gärna för referenser relaterade till din verksamhet.

> Kontakta oss

KONTAKT

Philip Wassvik

Deputy Sales Director & Municipal Sales Manager
+4640429545
[email protected]