Hydrotech Performance Filter (HPF)

En helt ny standard inom filtrering med skivfilter
Hydrotech Performance Filter with PAGUS technoogy

Nya Hydrotech Performance Filter är utrustad med patenterad PAGUS™-teknologi

Fördelar

 • Mer än dubbelt så stor filtreringsarea per filterenhet
 • PAGUS-teknologin ger förbättrad avskiljning av fasta partiklar 
 • PAGUS-teknologin ökar filtreringskapaciteten
Hydrotech Performance Filter
Hydrotech Performance Filter

PAGUS™ 

Hydrotechs PAGUS-teknologi är en patenterad lösning som avskiljer partiklar snabbare. Partikelavledningssystemet ökar prestandan och erbjuder en mer kompakt lösning.
Ökad filtreringsarea per filter i kombination med Hydrotech PAGUS-teknologi minskar antalet filterenheter som krävs samt fysisk yta.

 • Optimerad skivdesign för avledning av backspolade partiklar
 • Förbättrad kommunikation mellan skivsegment och trumma
 • Uppgraderad och optimerad slamränna
 • Förbättrad backspolning
Hydrotech Performance Disc Filter

En helt ny design av filterpanelen ...

Viktiga fördelar:

 • Ökad filtreringsarea och mindre panelyta per skiva
 • Antal delar per skiva minskade med 75 %, vilket även minskar tid och kostnader för underhåll
 • Förbättrad hydraulisk design minimerar tryckförlust
 • Optimerad skivdesign med PAGUS™-teknik för avledning av backspolade partiklar
 • Enklare underhåll – smidigare process för att byta ut filterpaneler
 • Förbättrad vattenflödeskommunikation mellan skivsegment, mellan trumma och skiva samt mellan skiva och slamränna

... och spolrampen!

Viktiga fördelar:

 • Patenterad spolramp med hållare för flera munstycken i lättviktsmaterial
 • Minskad totalvikt på spolrampen
 • Halverat antal delar 
 • Minimerat antal potentiella läckagepunkter
 • Geometriskt felsäker design
 • Elektriskt manövrerad spolramp som förenklar och minimerar risker vid underhåll
 • Manuell drift är fortfarande möjlig för att klara underhåll under ett strömavbrott
 • Förbättrad rengöring av filterduken
Hydrotech spraybar

Fler förbättringar och fördelar

Trumma

Vår nya design möjliggör tillverkning med speciella korrosionsbeständiga legeringar som duplex och superduplex-stål.

Hydrauliska förbättringar

För att minimera oönskad tryckförlust i filterenheten har tanken, trumman och skivan formats för att optimera hydrauliken.

Lock

Nya gångjärnslösningen förenklar vid installation och gör att locket kan öppnas på båda hållen.

Detta ger full åtkomst från båda sidor om filterenheten vid underhåll. Det nya locket öppnas och stängs elektriskt, har en bättre ljudisolering, modernare design och kan även manövreras manuellt under strömavbrott. Det heltäckande locket tar bort alla läckagepunkter. Locket på HPF-modellen är gjord av glasfiberarmerad plast (GRP-material).

Drivsystem

Det ombyggda drivsystemet optimerar mekaniska driftsförhållanden och minskar kraften som kedjan utsätts för, vilket ökar produktens livslängd. Den nya robusta men lätta plastkedjan levereras med en rostbeständig kedjedrift av plast som förlänger produktens livslängd.

Kemramp

Den nya kemrampen är tillverkad av ett duplex-stålrör för att undvika rörförlängning orsakad av temperaturvariationer.
Den sprider kemikalierna bättre för att säkerställa rengöring av filterduken.

Slamränna

Slamrännan, som är en del av PAGUS™-tekniken, är speciellt konstruerad för att få bättre avskiljning av partiklar. Den är självbärande, har en horisontell överkant och reducerad vikt. Huvuddelen tillverkas i rostbeständig GRP.
Andra delar kan tillverkas av speciella korrosionsbeständiga legeringar som exempelvis duplexstål.

Andra förbättringar

Nivågivare som kontinuerligt mäter nivåskillnad och förbättrar prestandan i större installationer där flera filterenheter används.
En ny tryckgivare för backspolning ingår i projekt där Hydrotech PFLC-kontrollskåp finns, för att ytterligare förbättra filterenhetens prestanda.

 

Vänligen kontakta din Hydrotech-representant för att få reda på mer om hur våra lösningar kan förbättra prestandan i din applikation.