Hydrotech Trumfilter Value-serien

En ny generation av kostnadseffektiva trumfilter
Hydrotech Drum filter
Hydrotech Drum Filter Value Series

Smartare, starkare och mer kostnadseffektiva trumfilter

Viktiga fördelar

  • Unik avskiljning av partiklar med patenterade Hydrotech ALPHAFLEX™-paneler i kombination med en förbättrad design av slamrännan 
  • Ny design av slamrännan som ger upp till 50 % större uppsamlingsyta och ett integrerat stänkskydd på framsidan
  • Förbättrad interaktion mellan Hydrotech ALPHAFLEX™-paneler och slamrännan ger snabbare och effektivare uppsamling av partiklar från vattnet
  • Förbättrad hydraulisk design minimerar oönskade tryckförluster
  • Skräddarsydda stålprofiler möjliggör tillverkning i speciallegeringar som duplex och super duplex-stål
  • Drivenhet med färre komponenter innebär en enklare konstruktion som eliminerar korrosion, minskar underhåll och ger en säkrare drift
  • Automatisk smörjning av huvudlager och stödhjul ger en underhållsfri drift och högre effektivitet
Hydrotech ALPHAFLEX™

Hydrotech ALPHAFLEX™–filterpaneler ökar filtreringskapaciteten med upp till 20 %

Hydrotechs ALPHAFLEX-panel är ett tekniskt genombrott. Den ökar kapaciteten hos befintliga trumfilter med upp till 20 % och sparar upp till 80 % av vattnet som traditionella filterpaneler lyfter med upp i slamrännan.

Mer filtrering – mindre energi
Att låta vissa paneler lyfta och andra släppa sparar energi och vatten. Detta blir möjligt genom de vinklade horisontella väggarna, som gör det enkelt att bestämma hur mycket vatten filterpanelen ska lyfta in i slamrännan. 
Genom att använda vinklade väggar plockar filterpanelen snabbt upp olösta partiklar som kan finnas kvar i trumfiltret. Denna flexibilitet innebär att den enkelt kan anpassas efter dina nuvarande systembehov.

Snabb montering – enkelt byte
Hydrotech ALPHAFLEX-panelen är utrustad med en integrerad gummipackning för snabb montering och enkelt byte. Det minimerar risken för läckage mellan trumman och filterpanelen.
Den är bakåtkompatibel med de flesta trumfilter och passar befintliga trumfilterpaneler från Hydrotech. Den har också en större filteryta som absorberar fler partiklar än andra alternativ på marknaden. Det gör den lämplig vid uppgradering av redan installerade filter.

HDFV-Drive

Drivsystem

Det ombyggda drivsystemet optimerar mekaniska driftsförhållanden och minskar belastningen på kedjan, vilket ökar produktens livslängd. Den nya robusta men lätta plastkedjan levereras med en rostfri plastkedjedrivning som förlänger produktens livslängd.

Kemramp

En ny rengöringssekvens som förhindrar att vatten förorenas av kemiska rengöringsmedel ger en förbättrad kemisk rengöring. 
Den nya kemrampen tillverkas av ett duplex-stålrör för att undvika rörförlängning orsakad av temperaturvariation.

HDFV - Chemical Spraybar
HDFV - Influent connection

Inloppsanslutning

Filterenheten är förberedd för både öppet inlopp, inloppskanal eller flexibel dockningsstation (högre tolerans för avvikelser i betongen).

Fler förbättringar och fördelar

Hydrauliska förbättringar

För att minimera oönskad tryckförlust inuti filterenheten är filterinloppet helt öppet utan hydrauliskt störande föremål, vilket ger ett jämnt inflöde.

Skyddslock

Locken är utvecklade för bättre åtkomst och enklare underhåll, med stora gångjärnsluckor och gasfjädrar på båda sidor om enheten. Ramkonstruktionen ger gasfjädrarna ett unikt skydd när locket är stängt.

Högtryckstvätt

Filtret är förberett för det nya och bättre högtryckstvätt-systemet som säkerställer att filterduken alltid är ren och fungerar med maximal kapacitet. Systemet minskar även behovet av kemisk rening.

Slamränna

Snabbare och mer effektivt med upp till 50 % större uppsamlingsyta. Den självbärande slamrännan eliminerar behovet av stödjande stag i filterinloppet, vilket ger en hydraulisk design som minimerar ansamling av slam och partiklar.

Stänkskydd

Filtret är förberett för installation av skyddande stänkskydd för att förhindra läckage och stänk samt för att förenkla underhåll.

Filterpaneler med integrerad packning

Filterpanelerna är utrustade med integrerad packning för snabb montering och enkelt byte.
I kombination med de förstärkta spännbanden minskas risken för läckage mellan trumman och filterpanelen samtidigt som panelens hållbarhet ökar.

 

Självrengörande spolmunstycken

Patenterade självrensande och korrosionsbeständiga munstycken för mer flexibel installation och mindre underhåll.

Ram/nivåtank

Den innovativa designen ökar kvalitet och hållbarhet, ger lägre installationskostnader och förhöjer den hydrauliska kapaciteten.
Filterenheten är konstruerad för att eliminera döda zoner för att minska risken för slamansamling.

 

Vänligen kontakta din Hydrotech-representant för att ta reda på mer om hur vår nya modellserie kan skapa värde för ditt företag