Aquarium life support

Livet i akvarium

Filtreringslösningar för bättre vatten och siktdjup

Hydrotech har utvecklat kostnadseffektiva och miljövänliga filtreringslösningar som passar akvarier och andra recirkulerande system. Gamla, dyra och skrymmande lösningar blir ett minne blott.

Lägre energiförbrukning

En stor utmaning för akvarier är att filtrera havsvatten kostnadseffektivt. Traditionella sandfilter kräver stora mängder energi och havsvatten. Hydrotechs filtreringslösningar reducerar processen till ett minimum, vilket sparar på resurserna.
 

Klart vatten med bra kvalitet

Vattnet måste ha ett bra siktdjup för att besökare ska kunna se fiskarna tydligt. Hydrotechs Trumfilter tar bort alla partiklar större än 10 µm.


Friskare dammar

Hydrotechs filter kan användas i recirkulerande system, exempelvis dammar, för att säkerställa vattenkvalitet och levnadsmiljö. När partiklar filtreras bort minskar risken för sjukdomar och förgiftning

KONTAKT

Kontakta oss gärna om du har frågor om våra lösningar eller inte hittar den information du söker.

Kontakta oss

Referenser

Det finns över 11 000 Hydrotech-filter installerade runt om i världen.

Kontakta oss gärna för referenser relaterade till din verksamhet.

Kontakta oss

KONTAKT

Anders Nielsen

Aquaculture Sales Manager
+4640429996
[email protected]

Mads Winkler

Aquaculture Sales Manager
+4640429992
[email protected]

Angélica Escobar

Sales Executive Aquaculture, Chile
+56 9 39186954
[email protected]