Hydrotech Nutri-Pack™

Denna "plug-and-play" lösning minskar suspenderade fasta ämnen och fosfor i avloppsvatten.
En plug-and-play-lösning med Hydrotech™ filter som effektivt reducerar näringsämnen och suspenderade ämnen (TSS) i vattnet.

En plug-and-play-lösning med Hydrotech filter som effektivt reducerar näringsämnen och suspenderade ämnen (TSS) i vattnet

Hydrotech Nutri-Pack™ är en standardiserad och mycket kompakt anläggning för kemisk förbehandling som används tillsammans med Hydrotech™ skivfilter eller Hydrotech trumfilter. Den kan appliceras på en mängd olika områden, exempelvis för behandling av processvatten, kommunal och industriell vattenrening samt återanvändning av avloppsvatten. Lösningen baseras på en välbeprövad kemisk fällning- och flockningsprocess med avancerad styrning, som har implementerats av Veolia Water Technologies på över 50 platser runt om i världen. Den bygger på över 20 års erfarenhet av design, drift och kontinuerlig utveckling för att möta kunders behov och erbjuda en hög prestanda.  Hydrotech Nutri-Pack anläggningen finns anpassad för flöden:

 • upp till 25 m³/h
 • upp till 60 m³/h
 • upp till 120 m³/h

 

Funktioner och fördelar

 • Hög effektivitet
  Total fosfor (P) reduktion ≤ 90 %, total suspenderad material (TSS) reduktion ≤ 95 %.

 • Låg driftkostnad
  Tack vare smart styrning kan kostnaderna för kemikalier och underhåll minskas.

 • Mycket snabb leverans- och uppstartstid
  Acceptansprovning inför leverans (FAT) säkerställer inställningar och förebygger att problem uppstår innan produkten levereras till anläggningen.

 • Processtabilitet
  Det egenutvecklade kontrollsystemet i kombination med avancerad instrumentering erbjuder en enastående robusthet.

 • Fullständigt standardiserad design
  Komplett och lättillgänglig dokumentation.

 • Flera standard- och påbyggnadsalternativ för ökad prestanda och övervakning.

 

Tillval

 • Extra övervakning

 • Alternativ för kontrollpanel

 • Processoptimering

 

Användningsområden

Industriellt tillsatsvatten: rening av yt- och grundvatten, förbehandling till membran- och jonbytessystem.
Rening av kommunalt och industriellt avloppsvatten: primär, sekundär och tertiär rening av avloppsvatten, exempelvis från biobäddar.
 

Mer information (på engelska):

 

​​​​Servicealternativ

 • Omfattande acceptansprovning inför leverans (FAT)
 • Uppstart och driftsättning på plats

 

Reservdelar och förbrukningsmaterial

Hydrex®-kemikalier (fällning- och flockningskemikalier)

Hydrotechs mekaniska och självrengörande skivfilter är speciellt utformade för att filtrera bort partiklar. Filtren består av högkvalitativa material och patenterade processer.
Hydrotechs trumfilter är mekaniska och självrengörande filter.
Tekniken används för att öka prestandan i system där det är viktigt att förhindra att partiklar fragmenteras.
Hydrotech Bandfilter är framtaget för effektiv filtrering och dränering av slam och avloppsvatten.


Industri Kontakt

​​​​​​​Nans Liv Nielsen

 Industrial Sales Manager

Nans Liv Nielsen
Telefon: +46 (0)46 18 22 50
E-post: [email protected]