Produkter

Hydrotech designar, tillverkar och levererar världsledande skiv-, trum- och bandfilter för varje vattenfiltreringsapplikation. De erbjuder hög effektivitet och litet fotavtryck, samtidigt som de de maximerar filtreringen och minimerar miljöpåverkan.
Hydrotech

Vi tillverkar filterlösningar av högsta kvalitet och utvecklar kontinuerligt våra teknologier för att skapa nya innovativa lösningar.

Hydrotechs mekaniska och självrengörande Skivfilter är speciellt utformade för att filtrera bort partiklar. Filtren består av högkvalitativa material och patenterade processer.


Hydrotechs Trumfilter är mekaniska och självrengörande filte.
Tekniken används för att öka prestandan i system där det är viktigt att förhindra att partiklar fragmenteras.

Hydrotech Bandfilter är framtaget för effektiv filtrering och dränering av slam och avloppsvatten. Detta är ett automatiskt och självrensande filter som är speciellt utformat för att uppnå optimal prestanda i system där ett torrare slam är nödvändigt.