Hydrotech Nutri-pack™ för akvakultur

Med skärpta miljöregler och ökande konsumentkrav på ansvarsfull produktion står fiskodlingar inför utmaningen att uppfylla efterlevnadskraven.
Hydrotech Nutri-pack™ erbjuder ett hållbart tillvägagångssätt för behandling av slam inom akvakultur.

En hållbar lösning för behandling av slam inom akvakultur

I takt med att miljöbestämmelserna inom akvakultur skärps och konsumenternas krav på ansvarsfull produktion ökar, är det av största vikt att uppfylla efterlevnadskraven. Hydrotech erbjuder en lösning som tar itu med de viktigaste utmaningarna som odlare står inför inom akvakulturindustrin. Vår lösning hjälper inte bara odlare att uppfylla produktionsplaner och licensvillkor utan också en hållbar hantering av fiskodlingsslam på ett ansvarsfullt och miljömedvetet sätt.

Utmaningar

 • Skärpta miljöbestämmelser
  Med allt strängare miljöbestämmelser inom akvakultur, står fiskodlare inför utmaningen att möta ständigt ökande efterlevnadskrav.
 • Hållbar slamhantering
  Effektiv hantering av odlingsslam (fasta ämnen) är avgörande för att upprätthålla en ansvarstagande odlingsprocess och miljömässig hållbarhet.
 • Marknadstillträde och ackreditering
  Många marknader för färdiga produkter kräver tredjepartsackrediteringar och standarder som har strikta villkor för avloppsvatten/utsläpp. Efterlevnaden av dessa är helt avgörande för att behålla tillträde till marknaden.
 • Miljömedvetenhet
  Konsumenternas krav på ansvarsfull och miljömedveten produktion är på uppgång, vilket ytterligare ökar behovet av hållbara lösningar.

 

Vår lösning

Hydrotech Nutri-pack är en viktig byggsten som riktar in sig på de utmaningar som odlare inom akvakultur står inför idag. Att den är ett effektivt steg i processen styrks av data med tydliga resultat:

Suspenderade fasta ämnen
Suspenderade fasta ämnen
Uppnå upp till 99% minskning av suspenderade fasta ämnen, även kallade Total Suspended Solids (TSS), vilket säkerställer renare vatten och förbättrade miljöförhållanden.
Suspenderade fasta ämnen
Fosfor
Ta bort upp till 99% av totalt fosfor (TP), vilket bidrar till att minska skadliga näringsämnen i vattenmiljöer.
Reduktion av Kväve
Kväve
Minska totalt kväve (TN) med upp till 60%, minimera kväveföroreningar och dess skadliga effekter på vattenkvaliteten.
Slam
Slamtjocklek
Uppnå en slamtjocklek på upp till ca. 2%, vilket underlättar effektiv hantering och minskar miljöpåverkan.

Fördelar

Uppfyll hårt uppsatta krav

Vår lösning är ett nyckelfärdigt tillvägagångssätt för att hjälpa odlingar att uppnå utsläppskraven för olika näringsämnen.

Optimerad dosering av koagulanter

Vi skräddarsyr kemikaliedoseringen efter odlingens specifika krav för att säkerställa maximal effektivitet och effektivitet.

En paketlösning

Vår paketlösning möjliggör snabb leverans, minimala störningar på platsen och enkel installation.

Platseffektiv

Vår lösning har en kompakt design, vilket gör den lämplig för odlingar med begränsade ytor.

Enkelt underhåll och mätning av prestanda

Vår produkt är designad för att minimera underhållet och vi tillhandahåller verktyg för att kontinuerligt mäta prestanda och att säkerställa optimal drift och resultat.

Låg miljöpåverkan

Vi är engagerade i hållbara metoder och vår lösning minimerar belastningen på miljön, vilket är ett viktigt led vid ansvarsfull odling.

Låter det intressant?

Kontakta din Hydrotech-representant för att lära dig mer om vår lösning och hur Hydrotech Nutri-pack kan gynna din odlingsverksamhet.